Hakkında

Ülkemizin her seviyede gereksinimlerini karşılayacak düzeyde duygusal, düşünsel ve bilimsel nitelikler bakımından donanımlı, sanatsal yetkinlik ve estetik duyarlılığa sahip resim-iş öğretmenleri yetiştirmektir.